Martinuskerk Doorn

De Sint Martinuskerk in Doorn werd gesticht in 1951. Basiliekvorm, ruimte om te bidden en God en de naaste te ontmoeten. Bijeen zijn in vreugde en rouw. Onze patroonheilige, Sint Martinus, kunstzinnig verbeeld, met halve mantel, zwaard en bedelaar, spoort ons aan tot royaal delen.

Website: http://www.parochie-sintmaarten.nl/
Kunstenaar: Corrie Vijverberg