Ontmoetingskapel Maarn

De Kapel is in in 1916 gebouwd op initiatief van mevrouw Poorten Schwartz, wonend op de Zonneheuvel, ter nagedachtenis aan haar man die als schrijver het pseudoniem Maarten Maarten droeg. Omdat het al snel te klein werd, is het in 1926 verbouwd tot het huidige kruiskerkje volgens het idee van de gemeentearchitect dhr. Bijl. Later zijn er nevenruimtes aangebouwd om extra activiteiten mogelijk te maken.

In de periode maart-november 2013 heeft De Kapel met aanbouw een grondige renovatie en herinrichting ondergaan. Op 17 november 2013 is De Kapel met de nieuwe naam Ontmoetingskapel heropend.

Website: http://www.pknmm.nl

Kunstenaar: Brechtje de Boer