Kristien Kerstens

In de Michaelskerk te Leersum is werk van Kristien Kerstens te zien

fascinatie voor het menselijke gelaat

Levensadem zit, zoals het woord al zegt, in al wat leeft. Levensadem kan dan ook opgevat worden als de verbinding tussen al wat leeft. In al mijn werk speelt de overtuiging dat wij mensen meer op elkaar lijken dan dat we van elkaar verschillen, een grote rol. Daarom past het thema 'levensadem' gezien als verbinding, zo mooi in mijn werk. Als basis maak ik gebruik van bestaande foto's en films. Twee vrouwengezichten met een verschillende huidskleur worden in dit werk voor Feest van de Geest bij elkaar gebracht en met elkaar vermengd. Het werk is opgebouwd uit lagen die samen betekenis geven aan het beeld. Beweging, continuïteit, aandacht en verandering zijn hierin belangrijke begrippen.