Els Kruidenier

 Het werk van Els Kruidenier heeft te maken met verbinding en beweging
en is te zien In het Hoge Licht in Driebergen
Thema: Levensadem
Tussen Hemelvaart en Pinksterfeest

Beweging schept wind. Wind geeft de Geest ruimte. In de Ruimte ervaar je vrijheid en expressie: “vrijheid van Geest”. De verbindende factor is de Hedera, een plant die bij warmte en kou groeit en groen blijft. Zij symboliseert trouw. Trouw aan je zelf, je denken en doen, je vrijheid van Geest in verbinding. Trouw en verbinding van mensen aan elkaar, aan je land. Trouw en verbinding van God aan mensen. Hedera symboliseert die verticale verbinding. Binnen de kleine kaders van hout schilder ik ruimte en geestkracht, door dat ruimtelijk te maken en in beweging te brengen wil ik "Vrijheid van Geest" laten ervaren. In deze tijd van herdenken van teruggekregen vrijheid.
www.expressievebegeleiding.nl geeft meer informatie over andere werkzaamheden van Els