Eduart Bace

Het kunstwerk van Eduart Bace is te zien in de Ludenkapel in Doorn

www.BaceArt.nl is meer over Eduart en zijn werk te lezen en zien