Bij het werk van Corrie Vijverberg

Bij de uitnodiging om mee te doen met het Feest van de Geest en het over thema Levensadem hoorde kwam er als eerste een gedicht in mij naar boven waardoor ik geinspireerd raakte.
De Levensadem Gods: Alles leeft in en door Zijn Adem.
Wij mensen, levend in Zijn Schepping,
mogen groeien, bloeien in zijn Kracht.
Door middel van textiele werkvormen en spiegelmozaiek ga ik op een wandkleed dit thema uitwerken. De Schepping en de Mens.

Haar werk is te zien in de Sint Martinuskerk te Doorn